Позвони сейчас и получи
бесплатный пробный урок:

(093) 212-93-06

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Обучаем современным, востребованным профессиям

компьютер для чайников

Компьютерные курсы
курсы бухгалтеров

Курсы бухгалтеров, налогообложения
курсы по сметному делу

Программа АВК - курсы по сметному делу
Курсы создания сайтов Одкурсы по созданию сайтовесса

Курсы по созданию сайтов
1С бухгалтерия курсы Одесса

Курсы 1С бухгалтерия

Закон об электронных проверках.З а к о н   У к р а Ї н и

 „Про внесення змін доПодаткового кодексу України щодо подальшого впровадження електронного сервісу та здійснення електронних перевірок”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.57¹ такого змісту:

„14.1.57¹. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Відносини, пов'язані з використанням електронних документів та електронних цифрових підписів, регулюються законами України „Про електронний цифровий підпис” та „Про електронні документи та електронний документообіг”.

2. У пункті 16.1 статті 16:

1) підпункт 16.1.3 після слова „документи” доповнити словами „у тому числі електронні документи”, після слова „зборів” – словами „дотриманням митного, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи”;

2) підпункт 16.1.12 після слова „документів” доповнити словами „у тому числі електронних документів”.

3. Підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 після слів „бути присутнім під час проведення перевірок” доповнити словами у дужках „(крім електронних)”.

4. У пункті 20.1 статті 20:

1) підпункт 20.1.2 після слів у дужках „за наявності” доповнити словами „у тому числі електронні документи”;

2) підпункт 20.1.6 після слова „документи” доповнити словами „у тому числі створені у формі електронного документа”;

3) підпункт 20.1.14 після слова „документів” доповнити словами „у тому числі електронних документів”;

4) підпункт 20.1.24 після слова „інформацію” доповнити словами „у тому числі у формі електронного документа”;

5) підпункт 20.1.38 після слова „документів” доповнити словами „у тому числі створених у формі електронних документів”.

5. Абзаци перший, другий та третій пункту 50.1 та пункт 50.3 статті 50 після слів „перевірки” доповнити словами „проведеної за заявою платника податків”.

6. Підпункт 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 після слів „крім електронної перевірки” доповнити словами „проведеної за заявою платника податків”.

7. Підпункт 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 доповнити абзацом такого змісту:

„72.1.1.5 що міститься у наданих платниками податків документах в електронній формі”.

8. У статті 75:

1) пункт 75.1 статті 75 доповнити абзацом другим такого змісту:

„Такі перевірки можуть бути проведені в електронній формі (електронні перевірки) на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) та електронних документах платника податків, поданих засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, а також наявної у контролюючих органах інформації та інших документів”.

Абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац шостий підпункту 75.1.2 після слів „електронною перевіркою” доповнити словами „за заявою платника податків (далі – електронна перевірка за заявою платника податків)”.

9. У статті 85:

1) в абзаці другому підпункту 85.2 слово „великий” замінити на слово „такий”;

2) абзац четвертий після слова „зборів” доповнити словами „дотриманням митного, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи”;

3) підпункт 85.4 після слова „документів” доповнити словами „у тому числі у формі електронних документів”.

10. У статті 86:

1) абзац перший пункту 86.1 після слів „крім камеральних та електронних перевірок” доповнити словами „за заявою платника податків”;

2) пункт 86.1 доповнити абзацом третім такого змісту:

„Акт (довідка) перевірки може бути складений у формі електронного документа та направлений засобами електронного зв’язку до платника податків”.

Абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

3) підпункт 86.2 доповнити абзацом другим такого змісту:

„Акт камеральної перевірки може бути складений у формі електронного документа та направлений засобами електронного зв’язку до платника податків”;

4) підпункт 86.4 та абзац другий пункту 86.11 доповнити реченням такого змісту:

„Акт (довідка) такої перевірки може бути складений у формі електронного документа та направлений засобами електронного зв’язку до платника податків”;

5) у тексті пункту 86.11 слово „довідка” у всіх відмінках замінити словами „акт (довідка)” у відповідних відмінках;

6) в абзаці третьому пункту 86.11 слово „такої” замінити на слово „такого”.

11. Абзац перший пункту 121.1 після слова „інших документів” доповнити словами „у тому числі створених у формі електронних документів”, після слова „зборів” – словами „дотримання митного, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням яких покладено на контролюючі органи”, після слова „копій” – словами у дужках „(або створених у формі електронних документів)”.

12. У пункті 201.10 статті 201:

1) абзац десятий після слова „перевірки” доповнити словами „та/або камеральної перевірки”;

2) абзац дванадцятий після слова „перевірки” доповнити словами „та/або камеральної перевірки”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

О нас

Академия бизнес образования предлагает дополнительное профессиональное образование и занимается обучением, и повышением квалификации специалистов. Знания вы можете приобрести в удобной для вас форме: стационарно или дистанционно.

Наши партнеры drigin

 

Разработка и поддержка сайтов: Drigin.com

Аутсорсинг, IT услуги, консультации.

 

Наш принцип

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ!

В усовершенствованных авторских методиках преподавания используется индивидуальный подход с неизменным качеством результата!

 

Контакты

1с бухгалтерия, курсы бухгалтеров, АВК - курсы по сметному делу.
Справки по телефону - 067-259-58-17

Обучение работе на компьютере, курсы по созданию сайтов.
Справки по телефону - 096-454-94-32

Написать письмо

Copyright © 2018. Академия Бизнес Образования - курсы в Одессе, курсы бухгалтеров, курсы по созданию сайтов, курсы 1с бухгалтерия, компьютер для чайников, курсы по сметному делу. Создано www.drigin.com
<Сценария ID = "top100Counter" Тип = "текст / JavaScript" SRC = " http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2951588 ">